affärsmöteMarknadsföring via internet och massmediekanaler når den stora massan, men hur fixar du kontrakten med de riktigt stora kunderna. Jätteföretagen, myndigheterna och kommunerna som kan omvandla ditt företag från den blygsamma verksamhet den är idag till något mycket, mycket större. 

Kontakter

Att nätverka är enormt viktigt, speciellt när det kommer till stora företag. Även om du kanske är en lite för liten leverantör för dom från början kan de välja att satsa på ditt företag ändå på grund av ett bra möte. I en artikel på driva-eget.se pratar Katarina Widoff om några av de viktigaste sakerna att tänka på då man nätverkar. Hon har arbetat fram tio frågor man alltid bör ha i tankarna då man är ute och nätverkar.

Offentliga upphandlingar

Att lyckas låsa en offentlig upphandling kan precis som när man har fått ett stort företag som ny kund innebära enorm tillväxt och en säker inkomst en lång tid framöver. Magnus Josephson har författat två böcker i ämnet och är en av Sveriges största konsulter och föreläsare gällande just offentliga upphandlingar. Han riktar sig både till myndigheter och kommuner och hjälper dom att utforma och delta i offentliga upphandlingar. Här under är en video där han går igenom offentlig upphandling med inköp av skoldatorer som exempel.

Riktad B2B-marknadsföring

Det finns idag många företag på marknaden som erbjuder tjänster för att kunna sikta kampanjer mot specifika företag. Det kan betyda att rikta in sig på företag med viss omsättning vilket är precis vad vi är efter. Du kan hitta företag i precis din kundkategori och sedan börja arbeta mot dessa möjliga kunder med olika marknadsföringsmedel, till exempel direktreklam och telefonmarknadsföring.

Posted in: Business.
Last Modified: oktober 15, 2019