Rekrytera rätt

I en värld där samtliga branscher blir alltmer konkurrensutsatta så blir det bara viktigare och viktigare att vara mycket pricksäker när man rekryterar ny personal. En felrekrytering kan innebära stora problem, inte bara ekonomiskt sett.

God människokännare

Med det sista så menar vi att med fel kompetens så kan kvaliteten sjunka, eller något som skulle ha blivit gjort, förblir ogjort om personen i fråga inte har de rätta kompetenserna för att utföra arbetet hen är anställd för. Så i slutändan så blir det ju en ekonomisk fråga ändå, då man förlorar mark gentemot konkurrenterna både i kvalitet, kompetens och i rykte om detta försämras. Därför är det alltså viktigt att man har bra fingertoppskänsla i rekryteringsfasen. Man måste helt enkelt veta vad det är för kompetens man söker och vilken typ av person som kommer att kunna utföra arbetet. En stor del i anställandet av personal är att vara en god människokännare.

Mycket kan åstadkommas med god planering och förundersökning. Till att börja med bör man ta fram en så kallad kravprofil, där man ned allt som krävs för positionen, vilka egenskaper och kunskaper man vill att varje person ska ha. Kan man specificera detta kommer man att behöva gå igenom färre kandidater innan man lyckas hitta rätt.

Ens förmåga att bedöma människor kommer sedan att komma till stor användning när man gått igenom cv:n och ska börja med intervjuer, här kan man antingen se till att noga utforma allt eller bara skriva ned några punkter man har och sedan låta den flöda mer eller mindre fritt. Man kan gärna uppmana kandidater att ställa frågor, detta kommer att ge indikationer på hur bra de har förstått en del aspekter av jobbet och även visa på intresse.

Ta hjälp från proffs

Det är inte alla som är proffs på det här med att anställa eller att ens vara en människokännare. Då är det en mycket bättre idé att ta in experter med lång erfarenhet, så kallade Headhunters eller experter inom på executive search. Det sistnämnda innebär att man är experter på att rekrytera inom specifika kompetensområden och har ett ständigt växande nätverk av människor som kan bidra till en organisations tillväxt. Genom att ta in hjälp från någon som de facto arbetar just specifikt med rekrytering så kan man räkna med betydligt lägre felprocent när det gäller felrekryteringar.

En annan fördel med detta är att du förmodligen når ut till fler kompetenta människor än du annars skulle ha gjort eftersom du ju får tillgång till deras nätverk, vilket gör att du förhoppningsvis kan rekrytera någon som är precis rätt för den specifika rollen istället för någon som kanske har många bra kompetenser men inte den absoluta spetskompetensen inom det område du söker.