kontor skriver

I vår allt mer digitaliserade och informationsfokuserade värld blir värdet av unik anpassad programvara bara högre och högre. Detta gör att många företag väljer att antingen själva eller i samarbete med externa utvecklare ta fram mjukvara för sig själv, sina medarbetare och sina kunder.

Definiera behovet

I alla projekt är bland det viktigaste som finns att det finns en väldigt klar målbeskrivning. Utan detta är det lätt att de som skall genomföra själva projektet tappar fokus på vad som är viktigt. Detta kan leda till både ökade kostnader, slösad tid och försämrad slutprodukt.

Vem skall genomföra projektet

När man väl vet vad man vill ha så är det dags att hitta någon som kan genomföra projektet. I denna artikeln utgår vi från att företaget inte normalt sett arbetar med utveckling av programvara och på grund av det, på ett eller annat sätt, behöver ta in kompetensen utifrån. Om man förväntar sig att projektet kommer vara långvarigt eller att det kommer komma fler utvecklingsprojekt i framtiden så kan det vara ett bra val att anställa en utvecklare. Största fördelen med detta är att de inte är speciellt många mellanhänder, all tid är dedikerad till ert projekt och kommunikationen är rak. Nackdelen är att en felanställning kan vara kostsamt och att svårigheter kan uppkomma om personen blir sjuk eller slutar.

Andra alternativet är att leja ut arbetet till ett externt företag eller ta in konsulter. Detta kan vara mer kostsamt men kan också innebära något högre säkerhet. Ofta kan det vara bra att kombinera de båda med antingen andra externa konsulter eller egna anställda så att det finns större möjlighet till intern återkoppling inom projektet.

Posted in: Blogg.
Last Modified: oktober 18, 2016