programmerare

Som dataanvändare så är man i behov av mjukvara, den hårdvara, alltså datorn behöver program som fungerar för det arbetet man ska utföra. Denna mjukvara kav vara så att du köper en licens och laddar ner det program du ämnar använda. Eller så skapas det en speciell mjukvara anpassad för din arbetssituation.

Det ser olikt ut på de flesta företag, utifrån den verksamhet man bedriver så krävs det någon form av programvara så att man kan utföra arbetet på ett smidigt sätt. Hos vissa företag så fungerar det inte med vilken mjukvara som helst utan den måste skapas speciellt för det företaget, detta är det som är bra med den utvecklingen data har haft. Idag så kan du skapa en mjukvara relativt kostnadseffektivt.

Antingen så finns kompetensen inom företaget att programmera och skapa de mjukvaror man är i behov av eller så anlitar man utomstående konsulter som på uppdrag skapar det som företaget behöver. Det kan vara allt ifrån rapporteringssystem till test och mätsystem anpassade för företagets krav och behov. Du som företag ställer en speckrav på vad du vill ha och konsultfirman kollar om detta är möjligt att skapa.