Det är inte alla som lyckas med att bygga ett framgångsrikt företag. Även om man har den målbilden och gör allt som krävs så kan det stanna vid att vara ett medelstort företag utan större tillväxt.

Målet för alla som startar ett företag borde ju vara att växa och det är något som de flesta försöker med. Vissa lyckas snabbare än andra och behöver skala upp både då det kommer till anställda och lokaler. Att byt till större kontorslokaler kan vara ett så kallat ilandsproblem. Man kanske vill sitta på ett speciellt ställe och det kan i vissa fall vara svårt att hitta lokaler som passar just ert företag.

Men allt går att lösa och problem är till för att lösas och om man verkligen är i behov av större lokaler för sitt företag så får man göra det som kräva för att hitta det man söker efter. Det kan betyda att man får flytta till annan ort för att företaget ska kunna växa ännu mer än det gjort hittills. I vissa fall så kanske man bir kvar med ett mindre kontor på den ort man startat och skaffar sig andra lokaler i någon närbelägen stad.