Genom en undersökning får man lätt reda på många olika saker. På arbetsplatserna gör man nuförtiden en mängd olika förfrågningar och undersökningar för att få fram vad arbetarna är nöjda och missnöjda med. En medarbetarundersökning ger ofta svar på många frågor som är viktiga då det gäller gemenskapen på arbetsplatsen samt den enskilda arbetarens tankar. Dessa resultat ger möjlighet till förändringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

business

Med en enkel enkät kan man identifiera arbetstagarnas tycke om både arbetsplats samt ledning. Det är viktigt att höra arbetarnas åsikter när det gäller ledarskap, motivation, gemensam rekreation samt om den för tillfället rådande andan på arbetsplatsen.

För att bygga upp ett starkare företag med ivriga medarbetare, är det viktigt att ha gemensamma mål som man tillsammans kan sträva efter. Man kan även höra medarbetarna ifall de tycker sig vara svaga på något område och kanske med hjälp av en medarbetarundersökning kunna erbjuda de intresserade jämförelsegrupper eller så kallade benchmark-tillfällen.
När man fått ett resultat och det finns områden som borde förbättras, kan man anlita konsulter som hjälper till att fokusera på arbetsområden som inte är tydliga för alla. Det är viktigt att förändringar sker och att företaget utvecklas och mår bra.

Lika viktigt som att arbetaren mår bra, är att ledningsgruppen är positiv och är intresserad av samverkan mellan ledning och arbetare. Ett sätt att stärka arbetsmoralen när nämligen att vara öppen för idéer och feedback från de anställda, vilket också är något som framkommer av medarbetarundersökningar. Resultatet av dessa undersökningar skall vara klara rapporter som hela företaget kan ta del av.

En medarbetarundersökning med jämna mellanrum är nyckeln till ett välorganiserat, starkt och aktivt företag där medarbetarna mår bra och trivs. Undersökningen är ett helhetsprojekt som visar vad företaget står för. En bra arbetsplatsgemenskap är ofta a och o vare sig det gäller problemlösning, resultat eller förändringar.

Posted in: Blogg.
Last Modified: april 28, 2017