sh_cloud_server_concept_128207006

Datormoln eller molntjänster som det vanligare kallas, används för att hantera datorprogram datalagring eller andra tjänster externt från en annan källa. Exempel på populära molntjänster är Google Drive, Soundcloud och Dropbox. Molntjänster har blivit extremt populärt att använda på olika arbetsplatser då de kan underlätta flera olika sorters arbetsuppgifter.

Då efterfrågan på molntjänster ökat drastiskt de senaste åren så har det blivit allt vanligare för företag att börja sälja molntjänster till andra företag och privatpersoner.

En av anledningarna till att molntjänster blivit så populärt är att det är så lättillgängligt. Oberoende på vart du är, om du har internetuppkoppling så kan du nå dina dokument eller filer som du lagrat i molnet. Namnet molntjänst eller molnet kommer från engelskans cloud som valdes för att symbolisera stora nätverk och då främst internet. Det representerar alla de datorer och servrar som är sammankopplade genom hela världen och på så sätt kan distribuera och leverera tjänster och dess drift.

Som sagt så finns det väldigt många fördelar med molntjänster men precis som med allt annat så finns det även nackdelar. Man tappar som företag till exempel lite kontroll över infrastrukturen. Detta innebär dock även stora besparingar då man inte behöver ha egen it-personal som alltid är redo att hugga in om något skulle gå fel. Man behöver inte heller själv inneha mycket av den teknologin som behövs i form av servrar och liknande utrustning. Detta lämnar företaget att kunna fokusera på sin egna kärnverksamhet istället för att behöva ödsla tid på tekniska problem.

Den löpande kostnaden för molntjänster kan ibland även vara något högre än för egen drift men istället så brukar det inte finnas någon inköpskostnad för systemet vilket kan leda till stora besparingar.