Kan produktionen av marknadsföringsmaterial internet i ett företag eller på en reklambyrå jämföras produktion av varor och andra tjänster? Vad finns det för lärdomar man kan ta från tillverknings och övrig tjänsteindustri?

innehåll och design

Framtagandet av marknadsföringsmaterial kan för många verka lite flummigt just då det innehåller så många olika delar som bygger på kreativitet och nya idéer. Bakom allt det kreativa finns dock väldigt klara processen, även om vissa är mer klara än andra.

För produkter så som visitkort som inte behöver designas om helt från grunden varje gång så brukar det finnas väldigt specifika och direkta uppgifter som skall genomföras. Dessa kan organiseras och beskrivas som en process, precis som i vilken tillverkning eller tjänsteleverans som helst.

De vanligaste typerna av processer som brukar beskrivas är till exempel supportsystem eller avtalshantering. Förbättringen och optimeringen av dessa processer brukar ske i så kallat BPM-arbete. BPM står för Business process management och kan beskrivas som just processen att se över förbättra företagets processer.

För att hantera detta brukar man använda sig av ett så kallat BPMS, en mjukvara som håller koll på och kontrollerar alla olika delar i processen. BPM är dock än bredare än bara det färdiga tjänsterna. Det är ett arbetssätt som går att passa in på allt inom företaget och ett viktigt verktyg för att föra statistik och förbättra både effektivitet och kvalitet.

 

Posted in: Blogg.
Last Modified: juni 20, 2016