tillverkning_290154158

Alla företag som har någon form av automatiserad produktion har nog stött på begreppet TAK eller OEE, och mest troligt vet vad det är. Detta begrepp är centralt inom dessa områden och något som är bäst att ha koll på redan innan man ger sig in i detta.

OEE är en engelsk term och står för Overall Equipment Effectiveness. Det brukar översättas till Utrustningens Totala Effektivitet. Detta mäter sedan ett värde man på svenska kallar TAK, som står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte, där:

  • Tillgänglighet mäter hur stor andel av drifttiden som faktiskt används till att producera varor.
  • Anläggningsutnyttjande mäter hur många varor som producerats jämfört med hur många som planerats.
  • Kvalitetsutbyte mäter hur stor andel av de varor som producerats måste antingen omarbetas eller kasseras.

Alla dessa mäter man i procentenheter och T*A*K ger ett TAK värde som visar på hur effektivt tillverkningen är på arbetsplatsen.

Systemet har funnits inom tillverkningsindustrier sedan 1960-talet och är idag det främsta sättet att identifiera var man kan göra förbättringar och effektiviseringar. Det är också vanligt att man använder TAK värdet som ett nyckeltal i samarbete med lean manufacturing för att ge indikationer på framgång.

OEE har liknande egenskaper som ett geometriskt medelvärde och straffar därför stora variabler. Om vi tar de två värdena 20% och 80% och tar dessa gånger varandra får vi ett värde på endast 16%, medan 50%*50% ger 25%. När asymmetriska kostnader associerade med en eller flera komponenter dyker upp kan därför modellen vara något mindre anpassbar.

Mer information kan hittas i böcker som OEE for the Production Team och OEE for Operators.